TYROLIT, The World's leader of Grinding, Polishing, Cutting and Drilling tecnology

Drills are available in many sizes (6mm to 130mm) .The larger drills require a slower speed - smaller drills require faster speeds. You should select a drill size slightly larger than the hole required.

View as
Sort by
Display per page

Diamond Core Drill

Product Code

Diamond Core Drill (Asphalt)

เครื่องมือคุณภาพสำหรับการใช้งานมาตรฐาน ประสิทธิภาพการทำงานที่ไว้ใจได้

ถูกออกแบบสำหรับความต้องการใช้ในงานทั่วไป

มั่นใจได้ในความเร็วและอายุการใช้งาน ใช้งานได้หลากหลาย

มี 2 ประเภท (กระบอกเจาะสำหรับเครื่องกำลังต่ำ / เครื่องกำลังปานกลาง) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บ

มีคุณภาพในด้านความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

มาตรฐานคุณภาพสูงจากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้

฿0.00

Product Code

Diamond Core Drill (Premium)

เครื่องมือประสิทธิภาพสูงเพื่อคุณภาพงานสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า 40%

ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของกระบอกเจาะคอนกรีตรุ่นใหม่ของทีโรลิท ได้ด้วยตัวคุณเอง ใช้งานได้หลากหลาย

ด้วยแรงขับกำลังสูงจากมอเตอร์ ขนาด 2 กิโลวัตต์ ทำให้ทำงานได้ดีเยี่ยม ไร้ปัญหา

มี 2 ประเภท (กระบอกเจาะสำหรับเครื่องกำลังต่ำ / เครื่องกำลังปานกลาง) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บ การออกแบบการใช้งาน ขนาดฟัน 12 มม. สำหรับ

รองรับความเร็วในการเจาะได้สูงสุด

ถอดเปลี่ยนกระบอกเจาะได้ง่าย

มีประสิทธิภาพการเจาะคงที่ในทุกๆขนาดการใช้งาน

฿0.00

Product Code

Diamond Core Drill (Standard)

เครื่องมือคุณภาพสำหรับการใช้งานมาตรฐาน ประสิทธิภาพการทำงานที่ไว้ใจได้

ถูกออกแบบสำหรับความต้องการใช้ในงานทั่วไป

มั่นใจได้ในความเร็วและอายุการใช้งาน ใช้งานได้หลากหลาย

มี 2 ประเภท (กระบอกเจาะสำหรับเครื่องกำลังต่ำ / เครื่องกำลังปานกลาง) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บ

มีคุณภาพในด้านความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

มาตรฐานคุณภาพสูงจากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้

฿0.00
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers