TYROLIT ทีโรลิท เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องตัดกำแพง เครื่องตัดพื้น เครื่องเบ่งคอนกรีต เครื่องบีบคอนกรีต ใบตัดเพชร

เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรม หรือ งาน DIY ด้วยรหัสสีที่ระบุบนใบเจียรทำให้ท่านสามารถเลือกใช้ใบเจียรให้เหมาะสมกับงาน ได้

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ใบตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียมือ

รหัสสินค้า

T311-466082

ใบตัดเพชร แห้ง แบบร่อง 4 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด ปูน/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 4 นิ้ว ความหนา 2.00 mm ขนาดรูแกน 20.00 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 15,300 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-535439

ใบตัดเพชร แห้ง แบบเรียบ 4 นิ้ว (สีเขียว)

เหมาะสำหรับตัด หินแกรนิต/กระเบื้องแบบใบเป็นแบบเรียบ ใบขนาด 4 นิ้ว ความหนา 1.60 mm ขนาดรูแกน 20.00 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 15,300 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-467266

ใบตัดเพชร แห้ง แบบเทอร์โบ-ตัดเร็ว 4 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด ปูน / คอนกรีต แบบใบเป็นแบบเทอร์โบ-ตัดได้รวดเร็ว ใบขนาด 4 นิ้ว ความหนา 2.00 mm ขนาดรูแกน 20.00 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 15,300 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-467268

ใบตัดเพชร แห้ง เทอร์โบ 5 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด ปูน/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 5 นิ้ว ความหนา 2.00 mm ขนาดรูแกน 20.00 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 15,300 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-475980

ใบตัดเพชร แห้ง แบบเรียบ 5 นิ้ว (สีเขียว)

เหมาะสำหรับตัด ปูน/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 5 นิ้ว ความหนา 1.60 mm ขนาดรูแกน 22.23 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 15,300 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-466084

ใบตัดเพชร แห้ง แบบเรียบ 5 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด ปูน/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 5 นิ้ว ความหนา 2.60 mm ขนาดรูแกน 22.23 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 15,300 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-474778

ใบตัดเพชร แบบร่อง 7 นิ้ว (สีแดง)

เหมาะสำหรับตัด คอนกรีตเสริมเหล็ก / พื้นสำเร็จรูป (standard) แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 7 นิ้ว ความหนา 2.40 mm ขนาดรูแกน 22.23 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 8,500 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-466087

ใบตัดเพชร แห้ง แบบร่อง 7 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด ปูน/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 4 นิ้ว ความหนา 2.60 mm ขนาดรูแกน 22.23 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 8,500 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-467430

ใบตัดเพชร แห้ง แบบเทอร์โบ-ตัดเร็ว 7 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด ปูน / คอนกรีต (standard) แบบใบเป็นแบบเทอร์โบ-ตัดได้รวดเร็ว ใบขนาด 7 นิ้ว ความหนา 2.60 mm ขนาดรูแกน 22.23 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 6,650 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-474780

ใบตัดเพชร แบบร่อง 9 นิ้ว (สีแดง)

เหมาะสำหรับตัด คอนกรีตเสริมเหล็ก / พื้นสำเร็จรูป (standard) แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 9 นิ้ว ความหนา 2.60 mm ขนาดรูแกน 22.23 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 6,650 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-466090

ใบตัดเพชร แห้ง แบบร่อง 9 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด ปูน/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 9 นิ้ว ความหนา 2.60 mm ขนาดรูแกน 22.23 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 8,500 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-466099

ใบตัดเพชร แห้ง แบบร่อง 14 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด หินแกรนิต/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 14 นิ้ว ความหนา 3.00 mm ขนาดรูแกน 25.40 mm ความเร็วรอบสูงสุด 100 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 5,500 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-465652

ใบตัดเพชร แห้ง แบบร่อง 14 นิ้ว (สีเทา)

เหมาะสำหรับตัด หินแกรนิต/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 14 นิ้ว ความหนา 3.00 mm ขนาดรูแกน 25.40 mm ความเร็วรอบสูงสุด 80 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 12,250 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-529399

ใบตัดเพชร แห้ง แบบร่อง 16 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด หินแกรนิต/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 16 นิ้ว ความหนา 3.20 mm ขนาดรูแกน 25.40 mm ความเร็วรอบสูงสุด 100 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 4,770 รอบต่อนาที
฿0.00

รหัสสินค้า

T311-529401

ใบตัดเพชร แห้ง แบบร่อง 18 นิ้ว (สีเหลือง)

เหมาะสำหรับตัด หินแกรนิต/คอนกรีต แบบใบเป็นแบบร่อง ใบขนาด 18 นิ้ว ความหนา 3.60 mm ขนาดรูแกน 25.40 mm ความเร็วรอบสูงสุด 100 รอบต่อวิ จำนวนรอบสูงสุด 4,240 รอบต่อนาที
฿0.00
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก