TYROLIT ทีโรลิท เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องตัดกำแพง เครื่องตัดพื้น เครื่องเบ่งคอนกรีต เครื่องบีบคอนกรีต ใบตัดเพชร

เครื่องเบ่ง

เป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โดยปราศจาก เสียง ,ฝุ่น ,แรงสั่นสะเทือน และไม่ต้องใช้น้ำ มีแรงเบ่งได้ถึง 260 ตัน โดยทำงานร่วมกับเครื่องขับไฮโดรลิกสำหรับเครื่องเบ่ง ซึ่งมีแรงดันสูงสุด 2,000 บาร์ และสามารถใช้แรงเบ่งสูงสุดได้ถึง 2,100 ตัน

เครื่องขับไฮโดรลิกสำหรับเครื่องเบ่ง

ทำงานร่วมกับ เครื่องเบ่ง CP110 และ BTH350*** ด้วยแรงดันสูงสุด 2,000 บาร์ และสามารถใช้แรงเบ่งสูงสุดได้ถึง 2,100 ตัน
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก