TYROLIT ทีโรลิท เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องตัดกำแพง เครื่องตัดพื้น เครื่องเบ่งคอนกรีต เครื่องบีบคอนกรีต ใบตัดเพชร

Core-Drilling_Banner

เครื่องเจาะคอนกรีต

TYROLIT ใช้สำหรับงานเจาะรูวัสดุแข็งประเภท อิฐ ,คอนกรีต, หิน เหมาะสำหรับการเจาะรูกำแพงเพื่อใช้ในงานวางท่อปะปา กระบอกเจาะเพชร สามารถทำงานร่วมกับน้ำหล่อเย็น หรือ ใช้ไม่ใช้น้ำหล่อเย็นก็ได้ แต่การใช้น้ำหล่อเย็นจะช่วยให้กระบอกเจาะเพชรใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

กระบอกเจาะเพชร

กระบอกเจาะมีหลายขนาดตั้งแต่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 130 มิลิเมตร กระบอกเจาะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ควรใช้ความเร็วรอบต่ำ ส่วนกระบอกเจาะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กควรใช้ความเร็วรอบสูง ในการเลือกกระบอกเจาะควรเลือกให้ใหญ่กว่า ขนาดรูที่ต้องการเล็กน้อย
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก