TYROLIT ทีโรลิท เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องตัดกำแพง เครื่องตัดพื้น เครื่องเบ่งคอนกรีต เครื่องบีบคอนกรีต ใบตัดเพชร

เครื่องตัดพื้นคอนกรีต

เหมาะสำหรับงานตัด เฉพาะคอนกรีตที่เป็นพื้นเรียบไม่สามารถตัดคอนกรีตที่ไม่ใช่พื้นแนวราบได้ ตัวอย่างการนำไปใช้งานของเครื่องเครื่องตัดพื้นคอนกรีต เช่นงานตัดพื้นถนน มีระบบกันการสั่นสะเทือนป้องกันชิ้นงานเสียหายในขณะตัด

ใบตัดพิ้นคอนกรีต

ใบตัดพิ้นคอนกรีต เหมาะสำหรับตัดพื้นเพื่อ งานซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนพื้นผิวถนนคอนกรีตที่มีความเสียหาย และ พื้นในโรงงานอุตสาหกรรม
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก