TYROLIT ทีโรลิท เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องตัดกำแพง เครื่องตัดพื้น เครื่องเบ่งคอนกรีต เครื่องบีบคอนกรีต ใบตัดเพชร

เหมาะสำหรับงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง อาคาร ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ แม้กระทั่งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีข้อจำกัดเรื่องความหนา ไม่จำกัดรูปร่างและระดับชั้นของเหล็กเสริมคอนกรีต

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด)

รหัสสินค้า

SK-B

เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด) SK-B

เหมาะสำหรับการใช้งานกับอาคารสูงได้ถึง 6 เมตรตามมาตรฐาน มาพร้อมกับที่เก็บสายตัดขนาดใหญ่

มีเดือยสำหรับยึดพื้นผิวคอนกรีตในการทำงาน และมีน้ำหนักเบา

เริ่มการตัดอย่างราบรื่น ด้วยระบบ soft start ควบคุมการทำงานโดยสวิตซ์ปรับแรงขับ (potentiometer)

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องเจาะคอนกรีต รุ่น DRA500***

เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องตัดกำแพง, เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด), เครื่องตัด (สายตัด) และเครื่องเจาะคอนกรีต โดยมีระบบการทำงานแบบแยกส่วนระหว่าง มอเตอร์หลัก ตัวควบคุม และ รีโมท คอนโทรล

฿0.00

รหัสสินค้า

SK-B WX

เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด) SK-B WX

เหมาะสำหรับการใช้งานกับอาคารสูงได้ถึง 6 เมตรตามมาตรฐาน มาพร้อมกับที่เก็บสายตัดขนาดใหญ่

มีเดือยสำหรับยึดพื้นผิวคอนกรีตในการทำงาน และมีน้ำหนักเบา

เริ่มการตัดอย่างราบรื่น ด้วยระบบ soft start ควบคุมการทำงานโดยสวิตซ์ปรับแรงขับ (potentiometer)

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องเจาะคอนกรีต รุ่น DRA500***

เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องตัดกำแพง, เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด), เครื่องตัด (สายตัด) และเครื่องเจาะคอนกรีต โดยมีระบบการทำงานแบบแยกส่วนระหว่าง มอเตอร์หลัก ตัวควบคุม และ รีโมท คอนโทรล

฿0.00

รหัสสินค้า

SK-SD

เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด) SK-SD

เหมาะสำหรับการใช้งานกับอาคารสูงได้ถึง 7.4 เมตรตามมาตรฐาน มาพร้อมกับที่เก็บสายตัดขนาดใหญ่

รวดเร็วและไว้วางใจได้กับการทำงานที่ง่ายดาย โดยสายตัดจะแนบติดกับพื้นผิวคอนกรีตโดยตรง

สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องเจาะคอนกรีตได้ เพียงขันน็อตแค่ 2 ตัว

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องเจาะคอนกรีต รุ่น BC-2

฿0.00

รหัสสินค้า

SL

เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด) SL

แทนที่การเจาะแบบสิ้นเปลืองเนื้อที่

ปลอดภัยในการใช้งานด้วยที่ปิดสายตัด

ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย

มีตัวขับไฮโดรลิก หรือตัวขับไฟฟ้า

เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องตัด

กำแพง, เครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด), เครื่องตัด (สายตัด) แบบวงกลม และเครื่องเจาะคอนกรีต โดยมีระบบการทำงานแบบแยกส่วนระหว่าง มอเตอร์หลัก ตัวควบคุม และ รีโมท คอนโทรล

฿0.00
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก